Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt hulp van algemene maatschappelijke voorzieningen: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat hulp krijgt van voorzieningen als maatschappelijk werk, maaltijdenservice, klussendienst, boodschappenservice of activiteiten in het buurthuis