Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt hulp van vrijwilliger: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat hulp krijgt van een vrijwilliger