Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet belemmerd in dagelijks leven door langdurige ziekte of geen ziekte: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat niet belemmerd is in het dagelijks leven door langdurige ziekte of geen ziekte