Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sterk belemmerd in dagelijks leven door langdurige ziekte: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat sterk belemmerd is in het dagelijks leven door langdurige ziekte