Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minimaal 1 beperking op het gebied van gehoor: % ouderen

Percentage ouderen dat minimaal 1 beperking heeft op het gebied van gehoor