Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen beperkingen op het gebied van zicht: % ouderen

Percentage ouderen dat geen beperkingen heeft op het gebied van zicht