Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen beperkingen op het gebied van gehoor, zicht of mobiliteit: % ouderen

Percentage ouderen dat geen beperkingen heeft op het gebied van gehoord, zicht of mobiliteit