Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minimaal 1 beperking op het gebied van gehoor, zicht of mobiliteit: % 65-plussers

Percentage ouderen dat minstens één beperking heeft op het gebied van gehoord, zicht of mobiliteit