Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet beperkt in activiteiten vanwege gezondheid: % 65-plussers

Percentage ouderen dat helemaal niet vanwege problemen met de gezondheid beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen