Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt geen van bovenstaande vormen van hulp: % 65-plussers

Percentage ouderen dat geen van bovenstaande vormen van hulp krijgt