Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt particuliere hulp: % 65-plussers

Percentage ouderen dat particuliere, zelf betaalde hulp krijgt