Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt particuliere hulp: % ouderen

Percentage ouderen dat particuliere, zelf betaalde hulp krijgt