Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt wijkverpleging/hulp bij verzorging (via zorgverzekering): % ouderen

Percentage ouderen dat wijkverpleging of hulp bij persoonlijke verzorging krijgt via de zorgverzekering