Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sterk belemmerd in dagelijks leven door langdurige ziekte: % ouderen

Percentage ouderen dat sterk belemmerd is in het dagelijks leven door langdurige ziekte