Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet of licht belemmerd in dagelijks leven door langdurige ziekte of geen ziekte: % ouderen

Percentage ouderen dat niet of licht belemmerd is in het dagelijks leven door langdurige ziekte of geen ziekte