Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matig of veel regie over eigen leven: % volwassenen

Percentage volwassenen dat matig of veel regie heeft over eigen leven