Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matig of veel regie over eigen leven: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat matig of veel regie heeft over eigen leven