Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Onvoldoende regie over eigen leven: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat onvoldoende regie heeft over eigen leven