Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Onvoldoende regie over eigen leven: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat onvoldoende regie heeft over eigen leven