Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minder controle over eigen leven door coronacrisis: % ouderen

Percentage ouderen dat minder controle over eigen leven heeft door de coronacrisis