Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matig of veel regie over eigen leven: % ouderen

Percentage ouderen dat matig of veel regie heeft over eigen leven