Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen letsel: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat in de afgelopen 3 maanden geen letsel, vergiftiging of blessure heeft opgelopen waarbij een medische behandeling boodzakelijk was