Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 2 keer gevallen in afgelopen 12 mnd: % ouderen

Percentage ouderen dat in de afgelopen 12 maanden minstens 2 keer is gevallen