Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet of 1 keer gevallen in afgelopen 12 mnd: % ouderen

Percentage ouderen dat in de afgelopen 12 maanden niet of 1 keer is gevallen