Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 1 keer gevallen in afgelopen 12 mnd: % ouderen

Percentage ouderen dat in de afgelopen 12 maanden minstens 1 keer is gevallen