Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet gevallen in afgelopen 12 mnd: % ouderen

Percentage ouderen dat in de afgelopen 12 maanden niet is gevallen