Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen schoolverzuim: % kinderen 4-11 jaar

Percentage 4 t/m 11 jarige kinderen dat in de afgelopen 4 weken geen enkele dag thuis is gebleven van school vanwege ziekte