Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Laatste 4 weken 1 of meer lesuren gespijbeld: % scholieren

Percentage scholieren dat in de afgelopen 4 weken 1 of meer lesuren heeft gespijbeld