Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Laatste 4 weken geen lesuren gespijbeld: % scholieren

Percentage scholieren dat in de afgelopen 4 weken 0 lesuren heeft gespijbeld