Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Onvoldoende weerbaar: % kinderen 4-11 jaar

Percentage 4 t/m 11 jarige kinderen dat onvoldoende weerbaar is