Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

s Nachts soms ongelukje: % kinderen 1-3 jaar

Percentage 1 t/m 3-jarige kinderen dat 's nachts hoogstens 1 keer per week in zijn/haar bed plast of poept