Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zindelijk: % kinderen 1-3 jaar

Percentage 1 t/m 3 jarige kinderen dat al zindelijk is