Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Middelen tegen zenuwen/stress gebruikt in laatste 4 weken: % scholieren

Percentage scholieren dat laatste 4 weken middelen tegen zenuwen/stress heeft gebruikt