Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van opvoeding in afgelopen 4 weken: % volwassenen

Heeft (heel) veel stress door opvoeding: % 18-64 jarigen