Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van werk in afgelopen 4 weken: % volwassenen

Heeft (heel) veel stress door werk: % 18-64 jarigen