Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van wonen in afgelopen 4 weken: % volwassenen

Heeft (heel) veel stress door wonen: % 18-64 jarigen