Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress op 1 gebied in afgelopen 4 weken: % volwassenen

Heeft (heel) veel stress op 1 gebied: % 18-64 jarigen