Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen of een beetje stress in afgelopen 4 weken: % volwassenen

Heeft (heel) veel stress ervaren: % 18-64 jarigen