Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen of een beetje stress in afgelopen 4 wk: % volwassenen

Percentage volwassenen dat geen of een beetje stress heeft ervaart in de afgelopen 4 weken