Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen stress in afgelopen 4 weken: % volwassenen

Heeft geen stress ervaren in afgelopen 4 weken: % 18-64 jarigen