Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress op 2 of meer gebieden in afgelopen 4 weken: % ouderen

Heeft (heel) veel stress op 2 of meer gebieden: % 65-plussers