Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress in afgelopen 4 wk: % ouderen

Percentage ouderen dat veel of heel veel stress heeft ervaart in de afgelopen 4 weken