Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress in afgelopen 4 weken: % ouderen

Heeft (heel) veel stress ervaren: % 65-plussers