Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen of een beetje stress in afgelopen 4 wk: % ouderen

Percentage ouderen dat geen of een beetje stress heeft ervaart in de afgelopen 4 weken