Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Beetje, veel of heel veel stress in afgelopen 4 weken: % ouderen

Heeft een beetje, veel of heel veel stress ervaren in afgelopen 4 weken: % 65-plussers