Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen stress in afgelopen 4 weken: % ouderen

Heeft geen stress ervaren in afgelopen 4 weken: % 65-plussers