Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen stress in afgelopen 4 wk: % ouderen

Percentage ouderen dat geen stress heeft ervaart in de afgelopen 4 weken