Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van iets anders in afgelopen 4 weken: % ouderen

Heeft (heel) veel stress door andere dingen: % 65-plussers