Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van familie of vrienden in afgelopen 4 weken: % ouderen (2022)

Heeft (heel) veel stress door familie of vrienden: % 65-plussers