Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van gezondheid in afgelopen 4 weken: % ouderen

Heeft (heel) veel stress door gezondheid: % 65-plussers