Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van mantelzorgen in afgelopen 4 weken: % ouderen

Heeft (heel) veel stress door mantelzorg: % 65-plussers