Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van relatie in afgelopen 4 weken: % ouderen

Heeft (heel) veel stress door relatie: % 65-plussers