Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van studie in afgelopen 4 weken: % ouderen

Heeft (heel) veel stress door studie: % 65-plussers