Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress op 1 gebied in afgelopen 4 weken : % volwassenen en ouderen

Heeft (heel) veel stress op 1 gebied : % 18-plussers