Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress op 2 of meer gebieden in afgelopen 4 weken : % volwassenen en ouderen

Heeft (heel) veel stress op 2 of meer gebieden : % 18-plussers